معنی و ترجمه کلمه گلخانه شیشه اى به انگلیسی گلخانه شیشه اى یعنی چه

گلخانه شیشه اى

solar house

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها