طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گلدان به انگلیسی گلدان یعنی چه

گلدان

jardiniere
pot
urn
vase

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها