معنی و ترجمه کلمه گلودرد به انگلیسی گلودرد یعنی چه

گلودرد

angina

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها