معنی و ترجمه کلمه گل داودى به انگلیسی گل داودى یعنی چه

گل داودى

chrysanthemum
gowan
marguerite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها