معنی و ترجمه کلمه گل زنبق یا سوسن به انگلیسی گل زنبق یا سوسن یعنی چه

گل زنبق یا سوسن

fleur de lis
fleur de lys

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها