معنی و ترجمه کلمه گل نرگس به انگلیسی گل نرگس یعنی چه

گل نرگس

amaryllis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها