طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گمراه کردن به انگلیسی گمراه کردن یعنی چه

گمراه کردن

jape
misdirect
misguide
misinform
mislead
seduce

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها