معنی و ترجمه کلمه گنجه ظرف به انگلیسی گنجه ظرف یعنی چه

گنجه ظرف

abacus

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها