معنی و ترجمه کلمه گنجه ظروف غذا و غیره به انگلیسی گنجه ظروف غذا و غیره یعنی چه

گنجه ظروف غذا و غیره

cupboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها