طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گنجه کشودار به انگلیسی گنجه کشودار یعنی چه

گنجه کشودار

chest of drawers
commode

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها