طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گنجورى به انگلیسی گنجورى یعنی چه

گنجورى

bursary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها