طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گندم آسیابى به انگلیسی گندم آسیابى یعنی چه

گندم آسیابى

grist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها