معنی و ترجمه کلمه گندم پاک کن به انگلیسی گندم پاک کن یعنی چه

گندم پاک کن

husker

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها