معنی و ترجمه کلمه گواهى حصر وراثت به انگلیسی گواهى حصر وراثت یعنی چه

گواهى حصر وراثت

probate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها