طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گواه بودن بر به انگلیسی گواه بودن بر یعنی چه

گواه بودن بر

witness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها