طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گوساله ماده به انگلیسی گوساله ماده یعنی چه

گوساله ماده

cow calf
heifer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها