معنی و ترجمه کلمه گوشت راسته به انگلیسی گوشت راسته یعنی چه

گوشت راسته

sirloin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها