طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گوشت ریز به انگلیسی گوشت ریز یعنی چه

گوشت ریز

grating

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها