طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گوشمالى به انگلیسی گوشمالى یعنی چه

گوشمالى

punishment
rebuke
scourge
wite

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها