طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گوشه و کنایه و استهزاء به انگلیسی گوشه و کنایه و استهزاء یعنی چه

گوشه و کنایه و استهزاء

irony

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها