معنی و ترجمه کلمه گویش مختلط به انگلیسی گویش مختلط یعنی چه

گویش مختلط

lingua franca

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها