معنی و ترجمه کلمه گچ مانند به انگلیسی گچ مانند یعنی چه

گچ مانند

gypsiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها