معنی و ترجمه کلمه گیتار زدن به انگلیسی گیتار زدن یعنی چه

گیتار زدن

guitar

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها