طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گیومه به انگلیسی گیومه یعنی چه

گیومه

guillemot

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها