طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاتاقانى که میله آن با چند غلتک دیگر به گردش آید به انگلیسی یاتاقانى که میله آن با چند غلتک دیگر به گردش آید یعنی چه

یاتاقانى که میله آن با چند غلتک دیگر به گردش آید

roller bearing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها