طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاخته انباره به انگلیسی یاخته انباره یعنی چه

یاخته انباره

storage cell

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها