طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاخته اى که از ترکیب دو سلول جنسى به وجود آید به انگلیسی یاخته اى که از ترکیب دو سلول جنسى به وجود آید یعنی چه

یاخته اى که از ترکیب دو سلول جنسى به وجود آید

zygote
zygotic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها