طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاخته دودویى به انگلیسی یاخته دودویى یعنی چه

یاخته دودویى

binary cell

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها