طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاخته ماده به انگلیسی یاخته ماده یعنی چه

یاخته ماده

ova
ovum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها