معنی و ترجمه کلمه یاخته نر و متحرک به انگلیسی یاخته نر و متحرک یعنی چه

یاخته نر و متحرک

spermatozoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها