طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یادداشت نوشتن به انگلیسی یادداشت نوشتن یعنی چه

یادداشت نوشتن

annotate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها