طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یادگار به انگلیسی یادگار یعنی چه

یادگار

evocation
memorial
memory
monumental
relic
souvenir
token

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها