طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد آوردنى به انگلیسی یاد آوردنى یعنی چه

یاد آوردنى

memorable
rememberable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها