طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد آورى کردن به انگلیسی یاد آورى کردن یعنی چه

یاد آورى کردن

memorialize
mind
remind
reminisce

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها