معنی و ترجمه کلمه یاد آورى به انگلیسی یاد آورى یعنی چه

یاد آورى

anamnesis
mention
remembrance
reminder
reminiscence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها