طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد بود یالوح سنگى به انگلیسی یاد بود یالوح سنگى یعنی چه

یاد بود یالوح سنگى

stela
stele

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها