طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد داشت به انگلیسی یاد داشت یعنی چه

یاد داشت

notation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها