طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد سپردن به انگلیسی یاد سپردن یعنی چه

یاد سپردن

memorize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها