طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاد گیرنده به انگلیسی یاد گیرنده یعنی چه

یاد گیرنده

learner

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها