طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یار و کمک به انگلیسی یار و کمک یعنی چه

یار و کمک

paraclete

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها