معنی و ترجمه کلمه یار به انگلیسی یار یعنی چه

یار

adjoint
adjunct
adjutant
alter ego
assorted
billy
bloke
bozo
buddy
chummy
friend
helper
helpmate
jo
mistress
pal
paramour
pardner
partner
playmate
succorer
sweetheart
turtledove
yokefellow

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها