معنی و ترجمه کلمه یاغى شمردن به انگلیسی یاغى شمردن یعنی چه

یاغى شمردن

outlaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها