طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یافتنى به انگلیسی یافتنى یعنی چه

یافتنى

acquirable
detectable
traceable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها