معنی و ترجمه کلمه یافتنى به انگلیسی یافتنى یعنی چه

یافتنى

acquirable
detectable
traceable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها