معنی و ترجمه کلمه یافت به انگلیسی یافت یعنی چه

یافت

detection
finding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها