طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاوه گفتن به انگلیسی یاوه گفتن یعنی چه

یاوه گفتن

babble
tittle tattle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها