معنی و ترجمه کلمه یاى اتصالى به انگلیسی یاى اتصالى یعنی چه

یاى اتصالى

wired or

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها