طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاى انحصارى به انگلیسی یاى انحصارى یعنی چه

یاى انحصارى

exclusive or

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها