معنی و ترجمه کلمه یاى انحصارى به انگلیسی یاى انحصارى یعنی چه

یاى انحصارى

exclusive or

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها