طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یاى سیم کشى شده به انگلیسی یاى سیم کشى شده یعنی چه

یاى سیم کشى شده

wired or

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها