طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یا چرک دانه به انگلیسی یا چرک دانه یعنی چه

یا چرک دانه

pustulation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها