طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یخزار به انگلیسی یخزار یعنی چه

یخزار

ice field

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها